หัวใจเต้นเร็วคืออัตราการเต้นของหัวใจที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของคนปกติทั่วไปทำให้เกิดอาการรู้สึกเหนื่อยหอบ ตอนที่ไม่ได้ดูหนังผู้ใหญ่แล้วมีอาการแบบนี้หรือเปล่า หัวใจเต้นแรงหายใจไม่สะดวกและอื่นๆ เป็นการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งของโรคหัวใจ แต่ถึงอย่างนั้นหัวใจเต้นเร็วอาจจะไม่ใช่สัญญาณของโรคหัวใจเสมอไปแต่อาจจะหมายถึงโรคอื่นๆ ก็ได้ โดยคนทั่วไปส่วนใหญ่แล้วจะไม่รู้ ทำให้เมื่อเกิดอาการโรคหัวใจเต้นเร็วจึงเข้าใจว่าตนเองป่วยเป็นโรคหัวใจ จนไม่กล้าดูหนังผู้ใหญ่

 

อัตราการเต้นของหัวใจ

     อัตราการเต้นของหัวใจที่ปกติในขณะที่พักอยู่นั้นจะอยู่ที่ 60-100 ครั้งต่อนาที และในกรณีที่หัวใจเต้นเร็วคือจะสูงกว่า 100 ครั้งต่อนาทีขึ้นไป ตอนออกกำลังกายเลยตอนดูหนังผู้ใหญ่ จะเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ

 

ปัจจัยที่ทำให้หัวใจเต้นเร็ว

   -​ การเคลื่อนไหว ร่างกายการออกกำลังกายการเล่นกีฬา การดูหนังผู้ใหญ่

   -​ ภาวะซีดหรือภาวะโรคเลือดอื่นๆ

   -​ โรคไทรอยด์

   -​ โรคหัวใจ

   -​ ความเครียดความวิตกกังวลเครื่องดื่มชูกำลังเช่น ชา กาแฟ 

   -​ ยาบางชนิด เช่น ยาลดอาการคัดจมูก

 

กลุ่มเสี่ยงของคนที่มีโอกาสเกิดโรคหัวใจ

   -​ ผู้สูงอายุ

   -​ ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นโรคหัวใจ

   -​ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

   -​ ผู้ที่จุดบุหรี่ผู้ที่มีความดันสูง 

   -​ ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง

 

หัวใจเต้นเร็วที่ไม่ใช่โรคหัวใจ

   ในคนที่มีอายุน้อยและไม่มีความเสี่ยงใดๆ ไม่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคหัวใจ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน   ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีภาวะความดันสูง ไขมันสูง และเป็นไปได้ว่าตอนที่หัวใจเต้นเร็วที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ หรือมีโอกาสเกิดโรคหัวใจได้น้อยมาก และไม่แสดงอาการผิดปกติเวลาดูหนังผู้ใหญ่ อาจจะเกี่ยวข้องกับภาวะอื่น เช่น ไทรอยด์เป็นพิษ ภาวะซีดหรือมีภาวะโรคเลือดอื่นๆ หากรักษาเดินกลับมาอยู่ในภาวะปกติ อาการหัวใจเต้นเร็วจะกลับมาดีขึ้นตามลำดับ หากมีภาวะที่ไม่รุนแรงและไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ 

 

การออกกำลังกายที่เหมาะสมคนที่มี     

   -​ ร่างกายแข็งแรงจะสามารถออกกำลังกายได้ปกติ ออกกำลังกายครั้งละ 30-40 นาทีสัปดาห์ละ 3-4 วัน แถมมีพลังเหลือเอาไว้ดูหนังผู้ใหญ่

   -​ คนที่มีสุขภาพดี ควรจะสังเกตตนเองเวลาที่ออกกำลังกายหากเหนื่อยหอบหัวใจเต้นเร็ว แน่น เจ็บหน้าอก ทั้งที่เพิ่งออกกำลังกายไปได้ไม่นาน หรือออกกำลังกายไม่หนักมาก ควรจะได้รับการตรวจว่าตนเองมีความผิดปกติหรือไม่ เพราะอาจจะเป็นโรคหัวใจโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนก็ได้

   -​ ผู้ที่จะต้องระมัดระวังเรื่องการออกกำลังกายได้แก่ ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคไต